Igelkottstaggsvamp - Lion's Mane - Svamptinkturer

Vad är Lions Mane?

Perfekt för studier, arbete, före möten, och speciellt för eftermiddagskraschen, lion's mane håller dig om ryggen.


Lion's Mane är en av världens mest populära nootropic för tillfället, även kallad Igelkottstaggsvamp.

Det är den ultimata hjärnfödan. Den innehåller föreningar som gör den till en fantastisk supporter av nervernas utveckling och funktion på grund av dess neurotrofiska faktorer. De mest intressanta substanserna är diterpener (hericenoner och erinaciner), som forskarna har fokuserat på under de senaste åren.

Lion's Mane påstås stödja mental klarhet, minne, koncentration och känslomässig balans. Studier är hittills lovande men forskningen är dock inte fastställd för några slutsatser ännu.

Svamptinkturerna som vi säljer är helt ekologisk och odlad i Finland av KÄÄPÄ Mushrooms.

 

Du hittar produkterna här